Результати від реалізації та рентабельність виробництва продукції

Предыдущая3456789101112131415161718Следующая

Галузі та види продукції 20___ р. 20___ р.
Виручка від реалізації продукції, тис. грн Повна собівартість, тис.грн Прибуток (збиток), тис.грн Рівень рентабельності, % Виручка від реалізації продукції, тис. грн Повна собівартість, тис.грн Прибуток (збиток), тис.грн Рівень рентабельності, %
1. Продукція рослинництва, всього
у т. ч.: зернові і зернобобові, всього
з них: пшениця озима
кукурудза на зерно
соняшник
цукровий буряк
картопля
овочі відкритого ґрунту
овочі закритого ґрунту
інша продукція
2. Продукція тваринництва, всього
у тч.ч.: м'ясо: ВРХ
свиней
овець та кіз
птиці
молоко
вовна
яйця курячі
інша продукція
3. Послуги в сільському господарстві
4. Продукція сільського господарства і послуги
5. Продукція рибництва
6. Всього по підприємствуМетодичні вказівки:

Прибутоквизначається як різниця між виручкою від реалізації певного виду продукції та її повною собівартістю.

Рівень рентабельності реалізованої продукції визначається як частка від ділення суми прибутку одержаного від реалізації продукції на повну собівартість цієї продукції виражена в відсотках.

Висновки:

Ефективність виробництва сільськогосподарської продукції

У цілому по підприємству

Показники 20___р. 20___р. 20___р. 20___р. у % до 20___р.
Вартість валової продукції у розрахунку: на 1 га с-г угідь, грн
на 1 середньорічного працівника, грн.
на 1 люд.-год, грн.
на 1 грн основних виробничих фондів, грн.
на 1 грн виробничих витрат, грн.
Вироблено товарної продукції у розрахунку: на 1 га с-г угідь, грн
на 1 середньорічного працівника, грн.
на 1 люд.-год, грн.
на 1 грн основних виробничих фондів, грн.
на 1 грн виробничих витрат, грн.
Прибуток (збиток) у розрахунку: на 1 га с-г угідь, грн
на 1 середньорічного працівника, грн.
на 1 люд.-год, грн.
на 1 грн основних виробничих фондів, грн.
Прибуток (збиток), тис. грн
Окупність витрат
Рівень рентабельності виробництва, %
Рівень рентабельності продажу, %
Приведена маса прибутку, %
Норма прибутку, %

Методичні вказівки:

Окупність витрат – це відношення валової продукції в порівнянних цінах до всіх виробничих витрат.

Приведена маса прибутку – відношення прибутку до площі сільськогосподарських угідь.

Норма прибутку – визначається як частка від ділення суми прибутку на середньорічну вартість основних та оборотних фондів.

Висновки:

Визначення беззбиткового об’єму виробництва і реалізації продукції,


1939017503329335.html
1939030727134851.html
    PR.RU™